Účtovný program, účtovníctvo online

Predplatiteľský balík a kredit

Za používanie programu Mufis sa platí za každú firmu zvlášť. Po vytvorení každej firmy je možné tú firmu používať jeden mesiac bezplatne, potom je možné si vybrať predplatiteľský balík, ktorý najviac vyhovuje a obsahuje potrebné služby. 

Je možné nastaviť aj predplatné obdobie (1 mesiac, 6 mesiacov alebo 12 mesiacov), v tomto prípade ceny sú výhodnejšie, a platí sa za zvolené obdobie vopred.

Podľa aktuálneho balíka sa pravidelne odpočíta kredit, a hlavný užívateľ dostane emailové upozornenie o potrebe platby, ak sa dostal do mínusu.

Balíky a kredity

1. Po prihlásení sa do účtovného programu kliknite na

2. Otvorí sa okno “Predplatné a kredit”

Predplatiteľské balíky

3. Kliknutím na sa otvorí okno “Podrobnosti predplatiteľského balíka”

4. V tejto časti vidíte podrobnosti o “Aktuálnom balíku”, kde máte možnosť zmeniť typ balíku (A, B, C) a obdobie predplatného (mesačne, polročne a ročne)

5. Zmeniť typ balíku viete v riadku “Zmeniť balík na:” kliknutím rozbaľovaciu ponuku

6. Existujú 3 druhy balíkov, a to:

  1. A - Mini (5,00€ / mes.)

  2. B - Midi (15,00€ / mes.)

  3. C - Maxi (30,00€ / mes.)

7. Pri každom balíku viete nastaviť obdobie predplatného. Predplatné obdobie sa zmení až po uplynutí predplatenej doby (napr. ak ste zaplatili štvrťročné predplatné 1.1.2019 a následne ste zmenili na mesačné, tak mesačné predplatné začne od 1.4.2019, čiže až po uplynutí už zaplateného obdobia). Existujú 3 druhy období a to:

  1. Mesačné

  2. Štvrťročné (10% zľava z ceny mesačného predplatného)

  3. Ročné (20% zľava z ceny mesačného predplatného)

8. Existujú dve možnosti od kedy realizovať zmenu balíka, a to:

a) Od začiatku ďalšieho mesiaca (výber tejto možnosti je možný vždy)

b) Od prvého dňa aktuálneho mesiaca (táto možnosť je možná iba vtedy, ak meníte z menšieho balíka na väčší, napríklad ak chcete zmeniť balík “B - Midi” na balík “C - Maxi”)

9. V stĺpci “Aktuálny balík” sa nachádzajú podrobnosti o aktuálnom balíku, ktorý máte doplnený. V stĺpci “Nový balík” sa nachádzajú podrobnosti o novom/zmenenom balíku

10. Ak chcete zmeniť “Predplatný balík”, tak vyberte Vám vyhovujúci typ balíka, predplatné obdobie a následne kliknite na

Kredit

Dobitie kreditu je uskutočnené prevodom na špecifický bankový účet. 

11. Platobné údaje k dobitiu kreditu nájdete v okne “Naplnenie kreditu”. Do tohto okna sa dostanete kliknutím na

12. Otvorilo sa okno “Naplnenie kreditu”

13. V tejto časti sa nachádzajú platobné údaje potrebné k úhrade, ako sú IBAN, SWIFT príjemcu a variabilný symbol, ktorý treba zadať pri úhrade 

14. V spodnej časti nájdete odkazy k rôznym bankám

15. Pohyby kreditov sú viditeľné kliknutím na

16. Otvorí sa okno “Zoznam pohybov kreditu”

17. V tejto časti sú zaznamenané pohyby kreditu od vzniku agendy.

Kód platiacej agendy a zľava pre účtovné kancelárie

18. Kód platiacej agendy je možné nastaviť v okne “Predplatné a kredit” kliknutím na

19. Otvorilo sa okno “Zmeniť platiacu agendu”

20. V tomto okne máte možnosť nastaviť platiacu agendu (kód agendy), ktorá bude za túto agendu platit kredit. Povolíte tým automatizované vyrovnávanie potrebného kreditu z kreditu inej agendy, ktorá to najprv musí potvrdiť. V prípade potreby zrušenia platiacej agendy, stačí vymazať VS agendy a kliknúť na “uložiť”. Zrušením platiacej agendy Vám bude účtované používanie programu od prvého dňa aktuálneho mesiaca.

21. Účtovné kancelárie majú nárok na zľavu, ktorá sa dá nastaviť v okne “Predplatné a kredit”. Nastaviť zľavu môže iba hlavný užívateľ agendy.

22. Ak ste hlavným užívateľom agendy, tak nastavenie zľavy pre účtovné kancelárie je možné kliknutím na

23. V okne “Zľava pre účtovníkov” zadajte “IČO vlastnej účtovnej kancelárie” a “telefónne číslo” a následne kliknite na . (Na zadané telefónne číslo vám bude volať pracovníci Mufisu v prípade potreby overenia oprávnenosti zľavy)

24. Po zaslaní žiadosti sa objaví riadok so stavom: čaká sa na spracovanie

25. Ak vaša žiadosť o zľavu bola schválená, tak vám bude o tom zaslaný e-mail a v okne “Zľava pre účtovníkov” sa zmení stav žiadosti na: schválená

mufisdata účtovný program banner