Účtovný program, účtovníctvo online

Návody

Vytvorenie účtovníctva

Základné nastavenia

Bankový účet

Účtovanie pohybov na BÚ: viazané na P, Z, OD, DF (Pohľadávky, Záväzky, Odoslané faktúry, Došlé faktúry)

Účtovanie pohybov na BÚ: neviazané na P, Z, OD, DF (Pohľadávky, Záväzky, Odoslané faktúry, Došlé faktúry)

Pokladnica

Faktúra

Nastavenia

Účtovanie došlej faktúry

Účtovanie odoslanej faktúry

Zálohová faktúra (Poskytnutá záloha)

Zálohová faktúra (Prijatá záloha)

Motorové vozidlá

Sklad

Číslovanie skladových položiek

Vytvorenie zákazky

Vytvorenie analytických účtov

Daňové priznanie k DPH

Evidovanie zamestnancov a účtovanie miezd

Nahlásenie zamestnanca Zdravotnej a sociálnej poisťovni

Špecifické účtovné prípady

Automatická fakturácia služieb (Účtovná kancelária > Klient)

mufisdata účtovný program banner