Účtovný program, účtovníctvo online

Dobrovoľná registrácia DPH

Dobrovoľná registrácia pozostáva z nasledujúcich krokov:

 1. Zhromaždenie odoslaných faktúr, došlých faktúr, zmlúv s dodávateľmi a odberateľmi, výpisov z bankových účtov, poprípade zmluvy o založení bankového účtu a hlavnej knihy (tieto dokumenty sú pripnuté do príloh pri podaní dobrovoľnej registrácie)

 2. Vyplnenie dotazníka k dobrovoľnej registrácii. Vzor dotazníka nájdete tu.

 3. Podanie registrácie pre DPH na stránke finančnej správy


 

 1. Prihláste sa na stránku “Finančnej správy” www.financnasprava.sk

 2. Po prihlásení vyberte subjekt (podnik), ktorého chcete dobrovoľne registrovať

 3. Kliknite na

 4. Otvorila sa “Interná zóna” kde vyhľadajte a kliknite na katalóg formulárov

 5. Otvorila sa okno s katalógom formulárov kde vyhľadajte “Register” > “Registrácia na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia” > “Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien…” a následne vyberte formulár pre registráciu

 6. Otvorí sa “Daňové priznanie”

 7. Vyplňte  náležitosti daňového priznania nasledovne

 8. Možnosť pridať prílohy máte v “Správe príloh”, kde sa dostanete otvorením “Príloh” a následne kliknutím na “Správa príloh”

 9. Otvorí sa okno “Správa príloh”, kde kliknite na

 10. Teraz máte možnosť nahrať prílohy kliknutím na . Vyberte súbory, ktoré ste pripravili na dobrovoľnú registráciu. Súbory treba nahrať jednotlivo (odoslané faktúry, došlé faktúry, zmluvy s dodávateľmi a odberateľmi, výpisy z bankových účtov, poprípade zmluvu o založení bankového účtu a hlavnú knihu)

 11. Po výbere súboru kliknite na

 12. Po načítaní všetkých potrebných súborov kliknite na a následne aby sa otvoril registračný formulár

 13. Vytlačte vyplnený formulár kliknutím na

 14. Podpíšte dokument elektronickým podpisom, kliknutím na

 15. Otvorí sa okno, kde kliknite na podpísať

 16. Po podpísaní kliknite na

 17. Ak je dokument podpísaný, kliknite na

 18. Po podpísaní podajte dokument kliknutím na

mufisdata účtovný program banner