Účtovný program, účtovníctvo online

Korekcia inventúrneho rozdielu

Táto funkcia sa využíva len vtedy, ak sa našla nezhoda medzi skutočným stavom v sklade a účtovným stavom skladu (inventúrny stav musí byť zadaný v skladovej karte). Na základe tohto rozdielu systém vytvorí položky so záporným alebo kladným množstvom, tak aby sa účtovný stav rovnal skutočnému.

  1. Kliknite v menu “Sklady”  > “Príjemky na sklad”

  2. Otvorilo sa okno “Príjemky skladové”

  3. Pre vytvorenie korekcie inventúrneho rozdielu kliknite na tlačidlo

  4. Teraz sa otvorilo okno “Príjemka na sklad”

  5. Do adresnej časti napíšte: “Inventúrny rozdiel”

  6. Kliknite na

  7. Systém automaticky vytvoril položky na korekciu inventúrneho rozdielu

  8. Kliknite na

mufisdata účtovný program banner