Účtovný program, účtovníctvo online

Nákupy a pripravené položky k objednávke

Cez okno skladové karty máte možnosť označiť položku na nákup a následne na základe označených položiek vytvoriť tabuľku k objednávke.

 1. V okne “Skladové Karty” vyberte skladovú položku (riadok sa zafarbí na zeleno), ktorej chcete nastaviť nákupy

 2. Kliknite na tlačidlo

 3. Otvorilo sa okno “Viac formulárov: Nákupy”

 4. Vo vrchnej časti tohto okna sa nachádzajú príjemky pre vybranú skladovú položku

 5. Nákup viete vytvoriť dvoma spôsobmi a to:

  1. využitím riadka pre nastavenie nákupu, kde vyberiete dodávateľa, nastavíte cenu, označenie položky a počet, ktorý chceme nakúpiť

  2. ďalšia možnosť je využitie príjemiek, kde stačí zadať množstvo (prípadne zmeniť cenu)   

 6. Po doplnení údajov na nákup kliknite na

 7. Po uložení sa otvorí okno “Skladové karty”. Ak už nechcete označiť viac položiek k “nákupu”, tak kliknite na

 8. Otvorilo sa okno “Pripravené položky k objednaniu”

 9. V tomto okne sa zobrazia všetky položky, ktoré ste označili na nákup. Položky v tejto tabuľke máte možnosť kopírovať do e-mailu alebo objednávky.

mufisdata účtovný program banner