Účtovný program, účtovníctvo online

Povinná registrácia DPH

Povinná registrácia je veľmi podobná dobrovoľnej registrácii, až na to, že je povinná po dosiahnutí obratu 49 790 € za posledných 12 mesiacov (nie za kalendárny rok!), a nie je potreba pripnúť dokumenty do príloh registračného formulára.

 1. Prihláste sa na stránku “Finančnej správy” www.financnasprava.sk

 2. Po prihlásení vyberte subjekt (podnik), ktorému chcete podať povinnú registráciu

 3. Kliknite na

 4. Otvorila sa “Interná zóna” kde vyhľadajte a kliknite na “Katalóg formulárov”

 5. Otvorila sa okno s “Katalógom formulárov” kde vyhľadajte “Register” > “Registrácia na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia” > “Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien…” a následne vyberte formulár pre registráciu

 6. Otvorí sa “Daňové priznanie”

 7. Vyplňte náležitosti daňového priznania nasledovne

 

 1. V prílohe 1, vyberte registráciu na základe §4 ods 1 zákona. V tejto časti treba doplniť aj obrat, ktorý sa dosiahol za posledných 12 po sebe idúcich mesiacov, a mesiac/rok dosiahnutia obratu 49 790 €

 2. Vytlačte vyplnený formulár kliknutím na

 3. Podpíšte dokument elektronickým podpisom, kliknutím na

 4. Otvorí sa okno, kde kliknite na “Podpísať”

 5. Kliknite na  

 6. Ak je dokument podpísaný, kliknite na

 7. Po podpísaní podajte dokument kliknutím na

mufisdata účtovný program banner