Účtovný program, účtovníctvo online

Pracovná zmluva

 1. Kliknite v menu “Mzdy” > “Zoznam zamestnancov”

 2. V zozname zamestnancov vyhľadajte a označte zamestnanca, ktorého chcete nahlásiť do sociálnej poisťovne

 3. Kliknite na a následne vyberte “Prihlášky, odhlášky, zmluvy a iné”

 4. Otvorilo sa okno “Prihlášky, odhlášky, zmluvy a iné”

 5. V tejto časti kliknite na “Zmluvy a iné tlačové zostavy”

 6. Otvorilo sa okno “Tlačové zostavy”, kde kliknite na

 7. Vyberte druh tlačovej zostavy (pracovné zmluvy, rozviazanie) a kliknite na

 8. Otvorilo sa okno “Tlačová zostava”

 9. Vyplňte riadok “Názov” (napr. pracovná zmluva, výpovedná zmluva)           

 10. Doplňte “Dátum”, od ktorého má nový zamestnanec nastúpiť

 11. Vyberte jednu z textových šablón pre tlačovú zostavu na základe dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom

 12. Doplňte “Miesto výkonu práce” zamestnanca

 13. Doplňte pracovný čas. Ak pracovný čas je nerovnomerne rozvrhnutý, doplňte priemerný počet pracovných hodín v týždni

 14. Po doplnení informácií v tlačovej zostave kliknite na

 15. Po uložení v okne tlačové zostavy vytlačte 2 kópie pracovnej zmluvy, ktoré podpíšu zamestnanec a zamestnávateľ

mufisdata účtovný program banner