Účtovný program, účtovníctvo online

Ukončenie používania účtovného programu Mufis

  1. Deaktivujte používanie agend (firiem) v programe (viď. nižšie).
  2. Odhláste sa z programu.

Pozor! Vaše firemné údaje sa po 3 mesiacoch automaticky a nezvrátiteľne vymažú.

Ukončenie používania účtovného programu Mufis

mufisdata účtovný program banner