Účtovný program, účtovníctvo online

Výber firmy - agendy a roka

Výber firmy a roka

Predvolená agenda - nastavenie

Popis krok po kroku:

  1. Skontrolujte, či sa nachádzate v správnej agende a v správnom roku

  2. Ak sa nenachádzate v správnej agende, máte možnosť ju zmeniť kliknutím na meno agendy. Po kliknutí sa dostanete do okna “Zmena agendy a roku”

  3. Máte možnosť nastaviť agendu, ktorá sa automaticky otvorí pri prihlásení na účet, kliknutím na

  4. Otvorilo sa okno “Zobrazenie agiend a predvolenej agendy”

  5. V ľavej časti tohto okna máte možnosť odškrtnúť políčka podnikov, ktoré nechcete, aby sa zobrazovali v okne “Zmena agendy a roku”.

  6. V pravej časti máte možnosť určiť označením políčka predvolenú firmu, ktorá sa automaticky otvorí po prihlásení do programu Mufis (je možné označiť iba jednu)

  7. Kliknutím na uložíte vykonané zmeny

  8. Označte agendu a rok v ktorej chcete účtovať

  9. Ak sa v agende účtovalo vo viacerých účtovných obdobiach, zobrazia sa jednotlivé roky. Vyberte rok agendy v ktorej chcete účtovať kliknutím na požadovaný rok.

  10. Pre výber kliknite na tlačidlo   alebo stlačte enter

mufisdata účtovný program banner