Účtovný program, účtovníctvo online

Vyplnenie adresy na doklade

 1. Každý doklad (odoslané a došlé faktúry, výdavkový a príjmový pokladničný doklad, BÚ, záväzky, pohľadávky a iné) majú svoju adresnú časť, ktorú treba vyplniť 

 2. Do riadku “Názov, meno” napíšte názov firmy, ktorého sa doklad týka (napr. Mufis, s. r. o.)

 3. Do riadku “Ulica, číslo” napíšte názov ulice a číslo domu, kde podnik sídli (napr. Hlavná 22)

 4. Do riadku “PSČ, Mesto” napíšte názov a poštové smerovacie číslo mesta v ktorom podnik sídli (napr. 94301 Štúrovo)

 5. Pri vypĺňaní riadku “Štát” kliknite na . Otvorí sa okno “Zoznam štátov - výber”

 6. Vyberte a kliknite na štát, v ktorom podnik sídli (riadok sa označí na zeleno) a kliknite na tlačidlo

 7. Vyplňte IČO, DIČ a IČ DPH podniku, ak mu bol pridelený (Zisťujú sa z predložených dokladov, alebo vyhľadajte v obchodnom alebo živnostenskom registri orsr.sk/zrsr.sk. Ak sa doklad týka súkromných osôb, tieto údaje sa nevyplňujú. Určité krajiny nemajú niektoré z týchto náležitostí, v tom prípade sa nevypĺňajú) 

 8. Ak chcete overiť IČ DPH podniku a spôsob registrácie pre DPH, kliknite na

 9. Doplnenie bankového účtu sa uskutočňuje kliknutím na v riadku, kde sa nachádza IBAN. Ak podnik nemá bankový účet, tento riadok sa nevypisuje (Riadok “Bankový účet” sa pri účtovaní VPD a PPD nenachádza, keďže sa účtuje prostredníctvom pokladnice)

 10. Teraz sa nachádzate v okne “Bankové účty k adrese - výber”

 11. V tomto okne je možnosť si vybrať z už existujúcich možností, alebo vytvoriť si nový bankový účet k adrese. 

 12. Pre vytvorenie nového bankového účtu k adrese kliknite na

 13. Otvorilo sa okno “bankový účet k adrese”

 14. Jediný riadok, ktorý treba vyplniť je riadok “Číslo účtu / kód banky”

 15. Po vyplnení riadka sa automaticky doplnia ostatné údaje

 16. Skontrolujte vykonané zmeny a kliknite na tlačidlo

 17. Po uložení vyberte bankový účet, ktorý chcete pridať do adresnej časti a kliknite na tlačidlo

 18. Po uložení faktúry program navrhne uloženie adresy do adresára. (odporúča sa adresu uložiť, keďže ju nebude treba znova vypisovať)

mufisdata účtovný program banner