Účtovný program, účtovníctvo online

Vytvorenie adresy v adresári

Adresár je dôležitou súčasťou programu Mufis, kde sú uložené všetky adresy. Pri vypĺňaní adresnej časti dokladov ako sú odoslaná a došlá faktúra máte možnosť namiesto manuálneho vypĺňania vybrať už z vytvorených a uložených adries.

Pre vytvorenie adries v adresári existujú 2 spôsoby. Môžete vyplniť ručne, alebo  automaticky importovať (z inej agendy alebo načítate z obchodného/živnostenského registra).

Prvý spôsob - ručné vyplnenie

V hlavnom menu “Adresy/iné” vyhľadajte a kliknite na “Adresár”

 1. Teraz sa nachádzate v okne “Adresár”

 2. Pre vytvorenie novej adresy, kliknite na tlačidlo

 3. Teraz sa nachádzate na karte adresára

 4. Do riadku “Názov, meno” napíšte názov, alebo meno podniku/úradu

 5. Do riadku “Ulica, číslo” napíšte ulicu a číslo ulice, kde podnik sídli

 6. Do riadku “PSČ, Mesto” napíšte mesto a poštové smerovacie číslo mesta v ktorom podnik sídli

 7. Pri vypĺňaní riadku “Štát” kliknite na , kde sa Vám otvorí okno zoznam štátov - výber

 8. Vyberte si zo zoznamu štátov štát v ktorom podnik sídli 

 9. Kliknite na tlačidlo

 10. Vyplňte IČO, DIČ a IČ DPH ak podniku bol pridelený

 11. Ak chcete overiť IČ DPH podniku a spôsob registrácie pre DPH tak kliknite na

 12. Vyplňte kontaktné údaje podniku, ak ich máte k dispozícii. Nastavte jazyk klienta (táto funkcia určí  v akom jazyku klient dostane faktúru pri hromadnom rozosielaní faktúr)

 13. Ešte raz skontrolujte uskutočnené zmeny a potom kliknite na tlačidlo

 14. Ak chcete už vytvorenú adresu zmeniť, alebo opraviť v nej vyskytnuté chyby, kliknite na adresu (riadok sa zafarbí na zeleno) a následne kliknite na    

Druhý spôsob - automatický import z obchodného / živnostenského registra, alebo iných agiend

 1. V menu “Adresy/iné” kliknite na “Adresár”

 2. Teraz sa nachádzate v okne Adresár

 3. Pre vytvorenie novej adresy, kliknite na tlačidlo

 4. Teraz sa nachádzate na karte adresára

 5. Kliknite na , aby sa otvorilo okno “Import adresy” z inej agendy

 6. V tomto okne si môžete vyhľadať adresu na základe obchodného mena, IČO a v živnostenskom registri na základe mena a priezviska

 7. Vyberte jeden zo štyroch zdrojov hľadania

  1. V obchodnom registri          

  2. V živnostenskom registri       

  3. V systéme MUFIS           

  4. V registri účtovných závierok           

 8. Zadajte údaje na základe ktorých chcete vyhľadať adresu a následne kliknite na tlačidlo (každý zdroj vyhľadáva na základe špecifických údajov, napríklad v živnostenskom registri hľadáte na základe mena a priezviska)

 9. Po kliknutí na sa zobrazia výsledky hľadania

 10. Kliknite na adresu ktorú hľadáte

 11. Otvorilo sa okno s detailnými informáciami o adrese

 12. V tomto okne vidieť údaje o firme, ktorú ste vybrali. Ak chcete tieto informácie preniesť do adresy, kliknite na

 13. Po kliknutí sa informácie prenesú do okna “Karta adresára”.

 14. Prekontrolujte správnosť údajov a kliknite na

 

mufisdata účtovný program banner