Účtovný program, účtovníctvo online

Vytvorenie agendy pre novú firmu

Krátky videonávod s vysvetlením, ako vytvoriť účtovníctvo pre novú firmu:

Nastavenie predvolenej agendy

 1. Prihláste sa do systému Mufis

 2. V hlavnom menu vyhľadajte “Nastavenia” a vo vyskakovacom okne kliknite na “Vytvorenie účtovníctva pre novú firmu”

 3. Otvorilo sa okno “Vytvorenie účtovníctva pre novú firmu”

 4. Máte možnosť vyplniť údaje v okne dvoma spôsobmi, a to:

  • Automaticky / importom

  • Manuálne / ručné vyplnenie

Automatické vyplnenie údajov 

 1. Kliknite na

 2. Otvorilo sa okno “Import adresy”

 3. Vyberte zdroj údajov z ktorých má program čerpať, čiže buď “Obchodný register Slovenskej republiky” alebo “Živnostenský register Slovenskej republiky”

 4. Zadajte údaje pre vyhľadávanie, čiže buď časť názvu podniku alebo časť čísla IČO

 5. Kliknite na tlačidlo

 6. Po kliknutí sa zobrazia výsledky vyhľadávania, kde vyberte a kliknite na názov požadovanej firmy (v našom prípade sme si vybrali MUFIS Beta s.r.o.)

 7. Otvorilo sa okno “Detailné informácie o adrese”

 8. Prekontrolujte správnosť informácií a kliknite na

 9. Údaje sa doplnili v okne “Vytvorenie účtovníctva pre novú firmu”

 10. Prekontrolujte správnosť vyplnených údajov

 11. Vyplňte ostatné údaje ako e-mail, webovú stránku, názov banky, IBAN, SWIFT a ak existuje, tak akciový kód z kupónu (tieto údaje nie sú povinné a nie sú ani často dostupné pri novozaloženom podniku)

 12. Prekontrolujte údaje a kliknite na

Manuálne vyplnenie

Informácie potrebné k vyplneniu nájdete v obchodnom registri (www.orsr.sk), živnostenskom registri (www.zrsr.sk), výpise z obchodného registra a v iných dokumentoch.

 1. Vyplňte adresnú časť firmy na základe dokumentov alebo registrov

 2. Do riadku “Názov, meno” napíšte názov firmy (napr. Mufis, s. r. o.)

 3. Do riadku “Ulica, číslo” napíšte názov ulice a číslo domu, kde podnik sídli (napr. Hlavná 22)

 4. Do riadku “PSČ, Mesto” napíšte názov a poštové smerovacie číslo mesta v ktorom podnik sídli (napr. 94301 Štúrovo)

 5. Pri vypĺňaní riadku “Štát” kliknite na . Otvorí sa okno “Zoznam štátov - výber”

 6. Vyberte a kliknite na štát, v ktorom podnik sídli (riadok sa označí na zeleno) a kliknite na tlačidlo

 7. Vyplňte IČO, DIČ a IČ DPH podniku, ak mu bol pridelený

 8. Ak chcete overiť IČ DPH podniku a spôsob registrácie pre DPH, kliknite na

 9. Doplňte pomenovanie firmy (odporúčame aby sa zhodovalo s Názvom podniku)

 10. V riadku “Typ účtovníctva” vyberte účtovníctva spôsob účtovanie

 11. V riadku “Platiteľ DPH” vyberte z možností spôsob platenia DPH

 12. Doplňte do riadku “Text zápisu v registri” text na základe ktorého bola firma zaregistrovaná

 13. Vyplňte ostatné údaje ako e-mail, webovú stránku, názov banky, IBAN, SWIFT a ak existuje, tak akciový kód z kupónu (tieto údaje nie sú povinné a nie sú ani často dostupné pri novozaloženom podniku)

 14. Prekontrolujte údaje a kliknite na

mufisdata účtovný program banner