Účtovný program, účtovníctvo online

Bankové poplatky - účtovanie

Bankové poplatky sú poplatky, ktoré sa platia banke za vedenie účtu alebo za iné zmluvne dohodnuté poplatky. Nastávajú každý mesiac a nie je k nim vytvorená faktúra. Takýto účtovný prípad sa účtuje nasledovne:

 1. Prekontrolujte, či ste v správnej agende. Ak sa nenachádzate, pozri nápovedu Výber firmy - agendy a roka

 2. V menu “Banky” kliknite na “Bankové doklady”

 3. Teraz sa nachádzate v okne Bankové doklady

 4. Kliknite na tlačidlo aby ste vytvorili výdavkový bankový doklad

 5. Teraz sa nachádzate v okne “Výdavkový bankový doklad”

 6. Pri účtovaní úveru sa do adresnej časti zapisuje: “Bankový poplatok”

 7. Kliknite na tlačidlo , ktoré je v riadku “Účtovanie - predkontácia”

 8. Teraz sa nachádzate v okne “Zoznam predkontácií - výber”

 9. Pre rýchlejšie vyhľadávanie využiťe políčko vyhľadávania kde zadáte časť názvu predkontácie a * 

 10. Vyberte a kliknite na predkontáciu “Výdaj BÚ - úhrada bankových poplatkov - bez záväzkového dokladu 568/000”.

 11. Kliknite na tlačidlo , alebo stlačte enter

 12. Vybraná predkontácia sa zapísala do výdavkového bankového dokladu (VBÚ)

 13.  Teraz treba zapísať čiastku poplatku do časti “Suma”. Doplňte sumu do riadka DPH 0%, keďže z bankových poplatkov sa neplatí DPH

 14. Vyplníte dátum podľa predložených dokladov (všetky dátumy sú rovnaké, čiže pri zadávaní dátumu v prvom riadku pridajte na koniec hviezdičku (*), aby sa automaticky kopírovalo do všetkých riadkov)

 15. Do popisnej časti napíšte “banka výdaj”

 16. Teraz, už len stačí uložiť doklad kliknutím na

mufisdata účtovný program banner