Účtovný program, účtovníctvo online

Evidencia jázd

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate v nej, pozri Výber firmy - agendy a roka

 2. Do okna zoznamu jázd sa dostanete cez menu  “Účtovníctvo” > “Evidencia jázd"

 3. Pomocou filtra vyberte motorové vozidlo, ktorému chcete vytvoriť evidenciu

 4. Pre vytvorenie evidencie jázd kliknite na

 5. Teraz sa nachádzate v okne “Karta jazdy”

 6. Vyplňte údaje v karte podľa predloženej evidencie motorového vozidla, až na riadok “Náhrady” a “V sume”, ktorú treba vypočítať. Ich výpočet je vysvetlený v nasledujúcich bodoch (sú presne určené v zákone)

 7. Pod cestovnými náhradami rozumieme väčšinou príspevok na stravu (stravné).  Podrobný návod ako určiť správnu výšku cestovných náhrad (príspevku na stravu) nájdete na stránke https://www.mufis.sk/sk/info/102 

 8. Po kliknutí na link sa otvorí stránka “Používanie auta, cestovné náhrady a  pracovné cesty”

 9. Na tejto stránke nájdete potrebné informácie na určenie správnej výšky cestovných náhrad (príspevku na stravu)

 10. Keďže pracovná cesta s ktorou sme počítali je 8 hodinová, a bola uskutočnená na území Slovenska tak stravné je 5,10 EUR (údaj z r. 2019)

 11. Po výpočte zapíšeme výšku príspevku na stravu do okna “Karta jazdy”

 12. Uložte doklad kliknutím na

 13. Ak chcete vytlačiť dokument s vypočítanými cestovnými náhradami, tak kliknite na a následne vyberte riadok “Výpočet cestovných náhrad”

 14. Vyberte mesiac a rok za ktorý chcete vypočítať cestovné náhrady

 15. Kliknite na tlačidlo

mufisdata účtovný program banner