Účtovný program, účtovníctvo online

Evidencia motorových vozidiel

  1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate v nej, pozri Výber firmy - agendy a roka

  2. Do zoznamu motorových vozidiel sa dostaneme cez menu “Účtovníctvo” > “Motorové vozidlá"

  3. Teraz sa nachádzate v okne “Zoznam vozidiel”

  4. Pre vytvorenie evidencie vozidla kliknite na

  5. Teraz sa otvorilo okno “Karta vozidla”

  6. V tejto karte vyplňte údaje o vozidle, ktoré boli poskytnuté.

  7. Nastavíme účet, na ktorý sa bude PHM účtovať kliknutím na

  8. Vyberiete si analytický účet pre účet 501. Analytický účet môže byť napríklad “501/100 Spotreba PHM” (je to na účtovníkovi, aký analytický účet vytvorí)

  9. Uložte doklad kliknutím na

mufisdata účtovný program banner