Účtovný program, účtovníctvo online

Nastavenie tlače a prednastavenie bankového účtu

Hlavné možnosti. Rýchly videonávod:

Podrobné textové vysvetlenie

 1. V hlavnom menu kliknite “Nastavenia” > “Nastavenie údajov firmy, účtovné a iné”

 2. Otvorilo sa okno iné nastavenia firmy, kde kliknite na “Faktúry - tlačové nastavenia, východzí bankový účet”

 3. Otvorilo sa okno “Faktúry - tlač” 

 4. Zaškrtnutím políčka “Tlačiť sa na faktúru text o prevzatí tovaru” sa na faktúre objaví text: “Tovar uvedený na faktúre prevzal: XY. Faktúra je zároveň aj dodacím listom”.

 5. Zaškrtnutím políčka “Na e-faktúry tlačiť link na overenie” sa na faktúre bude tlačiť link, na základe ktorého sa dá overiť zaúčtovanie faktúry v účtovníctve (v nastaveniach fakturácie treba zaškrtnúť generovanie e-faktúry)      
   

 6. Zaškrtnutím políčka “Tlačiť na faktúru QR kód”  sa na faktúre bude tlačiť QR kód “PAY by square” - len pre faktúry v mene EUR. Tento kód obsahuje číslo účtu (IBAN, SWIFT), sumu a označenie faktúry, v prípade úhrady zo slovenských bánk stačí nasnímať tento kód a netreba prepisovať údaje k platbe.
 7. Zaškrtnutím políčka “Tlačiť sa na faktúru text o prevzatí tovaru” sa na faktúre objaví text: “Tovar uvedený na faktúre prevzal: XY. Faktúra je zároveň aj dodacím listom”.

 8. Zaškrtnutím políčka “Na e-faktúry tlačiť link na overenie” sa na faktúre bude tlačiť link, na základe ktorého sa dá overiť zaúčtovanie faktúry v účtovníctve (v nastaveniach fakturácie treba zaškrtnúť generovanie e-faktúry)       

 9. Nastavením položky “Varianta tlače položiek faktúr” viete zmeniť poradie a umiestnenie niektorých častí položiek (napr. počet položiek sa nebude zobrazovať za popisom, ale pred popisom)   

 10. Nastavením položky “Varianta tlače adresy odberateľa” viete nastaviť, aby sa tlačila iba adresa odberateľa (bez adresy dodania)

 11. Nastavením položky “Varianty tlače adresy agendy” viete k adrese agendy pridať logo (ktoré najprv treba nahrať)           

 12. Nastaviť veľkosť a druh písma doplnkového textu môžete v nasledujúcich dvoch riadkoch (na výber sú 3 typy písiem)       

 13. Zaškrtnutím políčka “Tlačiť na faktúru dátum dodania” sa na faktúre objaví text dátum dodania:

 14. Ak chcete aby sa podpis, ktorý ste nahrali do systému zobrazil na faktúre zaškrtnite políčko “Tlačiť na faktúru podpis”. Tak isto máte možnosť nastaviť veľkosť podpisu na faktúre a dodacom liste

 15. Nahrať logo a/alebo podpis viete kliknutím na  tlačidlo a/alebo

 16. Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí okno “Nahrať podpis/logo”   

 17. Po kliknutí na vyberte súbor loga/podpisu a kliknite na “Otvoriť”

 18. Po výbere kliknite na

 19. Ak ste správne nahrali súbor, tak sa zobrazí logo/podpis 

 20. Ak chcete prednastaviť bankový účet tak kliknite na

 21. Otvorí sa okno “Východzí účet”

 22. Kliknutím na sa otvorí okno s bankovými účtami spoločnosti, z ktorých jeden označte a kliknite na

 23. Uložte nastavenia kliknutím na tlačidlo

 24. Ak podnik má viac bankových účtov pre rôzne meny, tak máte možnosť zaškrtnutím políčka automaticky tlačiť bankový účet na faktúru podľa meny dokladu (keď mena dokladu je CZK a v agende je CZK bankový účet, tak systém bude tlačiť na faktúry bankové číslo CZK účtu)

 25. Po vykonaní zmien tlače kliknite na

mufisdata účtovný program banner