Účtovný program, účtovníctvo online

Podanie kontrolného výkazu

 1. Prihláste sa na stránku Finančnej správy.
  www.financnasprava.sk

 2. Po prihlásení vyberte subjekt (podnik), ktorému chcete podať daňové priznanie, kontrolný výkaz alebo súhrnný výkaz

 3. Kliknite na

 4. Otvorila sa “Interná zóna” kde vyhľadajte katalógy a kliknite na “Katalóg formulárov”

 5. Vyhľadajte “Daň z pridanej hodnoty” > “Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty” a následne vyberte formulár

 6. Otvoril sa “Kontrolný výkaz k DPH” pre vybraný podnik

 7. Nahrajte XML súbor pre kontrolný výkaz, ktorý ste stiahli v systéme MUFIS (pozri Vytvorenie uzávierky k DPH) kliknutím na

 8. Po nahraní súboru prekontrolujte správnosť nahraných údajov

 9. Vytlačte vyplnený formulár kliknutím na

 10. Podpíšte dokument elektronickým podpisom, kliknutím na

 11. Otvorí sa okno, kde kliknite na “Podpísať”

 12. Po podpísaní kliknite na

 13. Ak je dokument podpísaný, kliknite na

 14. Po podpísaní podajte dokument kliknutím na

 15. Po podaní vytlačte potvrdenie o podaní daňového priznania. Na stránke finančnej správy kliknite na “História komunikácie”

 16. V tomto okne kliknite na “Prijaté dokumenty - informácie o službe”

 17. Otvorili sa “Prijaté dokumenty a potvrdenia”, kde vyhľadajte potvrdenie o podaní daňového priznania a kliknite na

 18. V okne detail potvrdenia kliknite na a vytlačte potvrdenie. Toto potvrdenie pripnite k vytlačenému daňovému priznaniu

 19. V účtovnom programe ešte treba zaevidovať podanie kontrolného výkazu v účtovnej uzávierke

 20. V menu vyhľadajte “Účtovníctvo” > “DPH - uzávierky”

 21. Otvorilo sa okno “DPH - uzávierky”

 22. Vyberte účtovnú uzávierku (typ: DP+KV) a kliknite na

 23. Otvorilo sa okno “DPH - uzávierka”

 24. Do riadka “podané pod číslom” doplňte dátum podania a evidenčné číslo podania. Evidenčné číslo podania sa nachádza na vytlačenej potvrdenke o podaní. (ak zabudnete na tento krok, systém na to upozorní 25. v danom mesiaci)

 25. Uložte uzávierku kliknutím na

mufisdata účtovný program banner