Účtovný program, účtovníctvo online

Vytvorenie uzávierky k DPH

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku. Ak sa nenachádzate, pozri Výber firmy - agendy a roka

 2. V menu vyhľadajte “Účtovníctvo” > “DPH - uzávierky”

 3. Otvorilo sa okno “DPH - uzávierky”

 4. Pre vytvorenie účtovnej závierky kliknite na

 5. Otvorilo sa okno “DPH - uzávierka”

 6. Teraz vyberte “Rok” a “Obdobie”  na základe ktorého vytvoríte uzávierku

 7. Kliknite na

 8. Systém automaticky skontroluje doklady a vytvorí uzávierku

 9. Kliknite na

 10. V závislosti od toho, či podnik dodal tovar/službu do zahraničia, ktorý je oslobodený od dane, systém vytvorí uzávierku k daňovému priznaniu, kontrolnému výkazu a súhrnnému výkazu.

 11. Označte uzávierku ku DP+KV a kliknite na

 12. Otvorilo sa okno “DPH - uzávierky”

 13. V tomto okne vidieť účtovné prípady, ktoré sú súčasťou uzávierky k priznaniu DPH a kontrolnému výkazu. Prekontrolujte položky. Ak ste našli nezrovnalosť v položkách, máte ich možnosť upraviť

 14. Po prekontrolovaní správnosti položiek zaškrtnite políčko pre uzavretie  

 15. Kliknite na tlačidlo aby sa uzávierka uzavrela

 16. Ak sa uzávierka uzavrela, stav uzávierky sa zmení na uzavretá

 17. Tento istý proces treba vykonať aj s uzávierkou pre súhrnný výkaz

 18. Označte súhrnný výkaz a následne kliknite na

 19. Otvorilo sa okno “Uzávierka - súhrnný výkaz”

 20. V tomto okne vidieť účtovné prípady, ktoré sú súčasťou uzávierky k súhrnnému výkazu. Prekontrolujte položky. Ak ste našli nezrovnalosť v položkách, máte ich možnosť upraviť.

 21. Po prekontrolovaní správnosti položiek zaškrtnite políčko pre uzavretie  

 22. Kliknite na tlačidlo aby sa uzávierka uzavrela

 23. Ak sa uzávierka uzavrela, v stĺpci sa zmení stav z otvorená na uzavretá

 24. Teraz treba stiahnuť xml súbory potrebné k podaniu daňového priznania a výkazov

 25. Označte uzavretú uzávierku k DP a KV, kliknite na tlač a vyberte možnosť “Prehľad DPH, priznania a XML”

 26. Otvorilo sa okno “Prehľad DPH, priznania a XML”

 27. Vytlačte “Prehľad DPH”, stahnite “Piznanie DPH - XML” a “Kontrolný výkaz XML”. XML súbory budú nahrávané na finančnú správu (stiahnut a vytlačiť treba jednotlivo)

 28. XML súbor pre súhrnný výkaz vytlačíte označením uzavretej uzávierky k SV, kliknite na tlač a vyberte možnosť “Prehľad DPH, priznania a XML”

 29. Otvorilo sa okno “Prehľad DPH, priznania a XML”

 30. Označte políčko na vytlačenie XML súburu a následne kliknite na

mufisdata účtovný program banner