Účtovný program, účtovníctvo online

Predaj tovaru s číslovaním

Využíva sa napríklad, ak predávate tovar zo sériovým číslom.

 1. V hlavnom menu si vyhľadajte “Faktúry” > “Odoslané Faktúry - OF”.

 2. Teraz sa nachádzate v okne “Odoslané faktúry - OF”

 3. Novú faktúru vytvoríte tlačidlom v hornej časti okna

 4. Teraz sa nachádzate v okne “Odoslaná faktúra - OF”

 5. Ak chcete predať položku, ktorá je číslovaná, kliknite na a následne vyberte

 6. Otvorilo sa okno “Položka faktúry”

 7. Vyhľadajte skladovú položku s nastaveným číslovaním kliknutím na

 8. Otvorilo sa okno so skladovými položkami, z ktorých označte jednu (riadok sa zafarbí na zeleno) a kliknite na

 9. Doplňte množstvo položiek

 10. Máte možnosť zmeniť ostatné údaje (cenu, popis, označenie u dodávateľa) podľa potreby.

 11. Výber položiek s poradovým číslom viete uskutočniť v dolnej časti okna kliknutím na 

 12. Otvorilo sa okno “Číslo”. V tomto okne nastavte počet (počet predaných položiek), sériu (názov série), a prvé číslo (prvé číslo v číslovaní).

 13. Kliknite na , ak chcete pridať ďalšie poradové čísla, kliknite na a zopakujte predošlí krok 

 14. V okne položka faktúry prekontrolujte správnosť údajov a kliknite na

 15. Vyplňte ostatné časti odoslanej faktúry (pre podrobnejší návod pozri odoslané faktúry)

 16. Prekontrolujte správnosť údajov a kliknite na

mufisdata účtovný program banner