Účtovný program, účtovníctvo online

Odoslaná faktúra - Účtovanie viac položiek

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate, pozri Výber firmy - agendy a roka

 2. V menu kliknite na “Faktúry” > “Odoslané Faktúry - OF”.

 3. Teraz sa nachádzate v okne “Odoslané faktúry - OF”

 4. Novú faktúru vytvoríte tlačidlom v hornej časti okna

 5. Teraz sa nachádzate v okne “Odoslaná faktúra - OF”

 1. Na vyplnenie identifikačných údajov dodávateľskej firmy kliknite na tlačidlo (vyplnenie identifikačných údajov je možné aj manuálne, pozri vyplnenie adresnej časti dokladu

 2. Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí okno “Adresár - výber”

 3. Kliknite na riadok dodávateľa, ktorý poslal faktúru (riadok bude zelený). Ak nemáte vytvorené adresy, pozrite Vytvorenie adresy v adresári

 4. Kliknite na tlačidlo

 5. Teraz sa automaticky vyplnili údaje z adresára

 6. Prekontrolujte, či sú vpísané údaje správne 

 7. Pri odoslaných faktúrach môže nastať, že chcete pridať viac položiek. To viete dosiahnuť posunom ukazovateľa myšky nad tlačidlo

 8. Teraz sa otvorilo rozbaľovacia ponuka so štyrmi výbermi

 9. Existuje možnosť vybrať si z viac typov položiek, a to: skladová, ručne vyplnená, textová položka. Zálohové/proforma faktúry sú podrobne popísané tu: Prijatie zálohy a Vyúčtovanie zálohy.

 10. Vytvorenie skladovej položky sa uskutočňuje kliknutím na (využíva sa, ak máte vytvorené skladové karty, pozri Vytvorenie skladovej karty). 

 11. Teraz sa otvorilo okno Položka faktúry

 12. V rozbaľovacej ponuke “Sklad” môžeme vybrať sklad, ktorý máte dopredu vytvorené (pozri Vytvorenie skladu)

 13. Kliknutím na sa nám otvorí okno “Skladové karty- výber”

 14. Kliknutím vyberte si položku, ktorá sa týka OF (riadok sa zafarbí na zeleno). 

 15. Kliknite na tlačidlo , alebo stlačte enter

 16. Automaticky sa vyplní položka faktúry, až na počet a predkontáciu . Políčko počet vyplňte na základe predaného množstva

 17. Kliknite na tlačidlo , ktoré je pod riadkom “Účtovanie - predkontácia”

 18. Teraz sa nachádzate v okne “Zoznam predkontácií - výber”

 19. Vyberte vhodnú predkontáciu (podľa toho, čo je predmetom faktúry, napr. predaj služieb: predkontácia je “Faktúra vydaná - predaj služieb 311/602”, ak si nie ste istý skúste vyhľadať na internete) 

 20. Pre rýchlejšie vyhľadávanie využite políčko vyhľadávania kde zadáte časť slova a hviezdičku (*)

 21. Kliknite na tlačidlo , alebo stlačte enter

 22. Skontrolujte uskutočnené zmeny a potom kliknite na tlačidlo

 23. Po uložení sa vám položka uloží nasledovne

 24. Keď nemáte k dispozícii skladové karty, novú položku vytvoríte ručne kliknutím na

 25. Otvorí sa “Položka faktúry”, kde vyplníte objednávacie číslo, počet objednaného tovaru, jednotkovú/základnú cenu tovaru, zľavu (ak poskytujete), a veľkosť DPH

 26. Kliknite na tlačidlo , ktoré je pod riadkom “Účtovanie - predkontácia”

 27. Teraz sa nachádzate v okne “Zoznam predkontácií - výber”

 28. Vyberte vhodnú predkontáciu (podľa toho, čo je predmetom faktúry, napr. keď predaj služieb: predkontácia je 311/602, ak si nie ste istý skúste vyhľadať na internete) 

 29. Pre rýchlejšie vyhľadávanie využite políčko vyhľadávania kde zadáte časť slova a hviezdičku (*)

 30. Kliknite na tlačidlo , alebo stlačte enter

 31. Skontrolujte uskutočnené zmeny a potom kliknite na tlačidlo

 32. Po uložení sa položka uloží nasledovne

 33. Textová položka do faktúry sa pridáva kliknutím na  tlačidlo 

 34. Otvorí sa “Položka faktúry”. Využíva sa na zdielanie dôležitých informácií (zobrazujú sa na faktúre v časti, kde sú položky)

 35. Skontrolujte uskutočnené zmeny a potom kliknite na tlačidlo

 36. Po uložení sa vám položka uloží nasledovne

 37. Ak ste po vytvorení položiek našli chybu, treba označiť položku a kliknúť na tlačidlo upraviť

 38. Existuje ešte jedna možnosť pridať textové pole a to cez riadok “Doplnkový text” (text sa doplní do spodnej časti faktúry).

 39. Keďže vytváranie položiek sme uskutočnili pomocou tlačidla , suma sa dopĺňa automaticky, podľa informácii z položiek. 

 40. Nastavte menu v ktorej účtujete cez rozbaľovaciu ponuku “Mena”

 41. Vyplňte dátumy podľa predloženej faktúry, ak dátum splatnosti nie je určený, nastavte ho ako Dátum vyskladnenia +10 dní

 42. Do políčka “Popis” doplňte základnú charakteristiku OF (napr. tovar, materiál, služba, ostatné služby a iné)

 43. Ešte raz skontrolujte uskutočnené zmeny a potom kliknite na tlačidlo

 44. Po uložení sa odoslaná faktúra zobrazí v okne “Odoslané faktúry - OF”.

 45. Ak chcete už vytvorenú faktúru zmeniť, alebo opraviť v nej vyskytnuté chyby, kliknite na faktúru (riadok sa zafarbí na zeleno)

 46. Kliknite na tlačidlo , aby ste otvorili faktúru a mohli vykonať zmeny

 47. Po vytvorení faktúry ju vytlačte, kliknutím na a následným výberom riadku “Faktúra” (alebo “Faktúra so zaúčtovaním”, ak tlačíte pre účtovníctvo)

mufisdata účtovný program banner