Účtovný program, účtovníctvo online

Prevod z pokladnice na BÚ

Táto účtovná operácia pozostáva z dvoch krokov.

 • Zaúčtovanie výberu z pokladnice 261/211

 • Zaúčtovanie vkladu na BÚ 221/261

 

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate, pozri Výber firmy - agendy a roka

 2. V hlavnom menu “Pokladne” vyhľadajte a kliknite na “Pokladničné doklady”

 3. Teraz sa nachádzate v karte “Pokladničné doklady”

 4. Vytvorte výdavkový pokladničný doklad (VPD), kliknutím na tlačidlo

 5. Teraz sa nachádzate v okne “Výdavkový pokladničný doklad”

 6. Vyplníte dátum podľa predložených dokladov (všetky dátumy sú rovnaké, čiže pri zadávaní dátumu v prvom riadku pridajte na koniec hviezdičku (*), aby sa automaticky kopírovalo do všetkých riadkov)           

 7. Do riadka popis doplňte “Prevod peňazí z pokladnice do banky” (Tento popis môžete zmeniť podľa uváženia)

 8. Kliknite na tlačidlo , ktoré je pod riadkom “Účtovanie - predkontácia”

 9. Teraz sa nachádzate v okne “Zoznam predkontácií - výber”

 10. Pre rýchlejšie vyhľadávanie využite políčko vyhľadávania kde zadáte časť názvu predkontácie a * .

 11. Vyberte predkontáciu Výdaj pokladňa - vklad na BÚ, alebo prevod do inej pokladne 261/000, tak že kliknete na ňu (zafarbí sa Vám riadok na zeleno)

 12. Kliknite na tlačidlo alebo stlačte enter

 13. Vybraná predkontácia sa zapísala do príjmového pokladničného dokladu (VPD)

 14. Teraz treba zapísať prijatú tržbu do časti “Suma”. Doplnte sumu do riadka DPH 0 %, keďže z prevodu peňazí sa neplatí DPH

 15. Do adresnej časti dokladu nevyplňte adresu ale len vpíšte “Prevod peňazí”

 16. Teraz, už len stačí uložiť doklad kliknutím na

 17. V menu “Banky” vyhľadajte a kliknite na “Bankové doklady”

 18. Teraz sa nachádza v okne “Bankové doklady”

 19. Kliknite na tlačidlo , aby ste vytvorili príjmový bankový doklad

 20. Teraz sa nachádzate v okne “Príjmový bankový doklad”

 21. Pri účtovaní prevodov sa do adresnej časti vypisuje “Vklad hotovosti”

 22. Kliknite na tlačidlo , ktoré je pod riadkom “Účtovanie - predkontácia”

 23. Teraz sa nachádzate v okne “Zoznam predkontácií - výber”

 24. Pre rýchlejšie vyhľadávanie využite políčko vyhľadávania kde zadáte časť názvu predkontácie a * .

 25. Vyberte predkontáciu “Príjem BÚ - z iného vlastného účtu alebo vkladu z pokladne 000/261”, tak že kliknete na ňu (zafarbí sa Vám riadok na zeleno). 

 

 1. Kliknite na tlačidlo , alebo stlačte enter

 2. Vybraná predkontácia sa zapísala do príjmového bankového dokladu (PBÚ)

 3. Teraz treba zapísať prijatú tržbu do časti “Suma”. Doplnte sumu do riadka DPH 0 %, keďže z prevodu peňazí sa neplatí DPH

 4. Vyplníte dátum podľa predložených dokladov (všetky dátumy sú rovnaké, čiže pri zadávaní dátumu v prvom riadku pridajte na koniec hviezdičku (*), aby sa automaticky kopírovalo do všetkých riadkov)

 5. Do popisnej časti napíšte “banka príjem”

 6. Uložte doklad kliknutím na

mufisdata účtovný program banner