Účtovný program, účtovníctvo online

Prijatie úveru

 1. V menu “Banky” si vyhľadáte “Bankové doklady” a kliknete naň.

 2. Teraz sa nachádza v okne Bankové doklady

 3. Pre zaúčtovanie prijatia úveru kliknite na tlačidlo

 4. Teraz sa nachádzate v okne “Príjmový bankový doklad”

 5. Do adresnej časti vpíšte Bankový úver 

 6. Kliknite na gombík v riadku “Účtovanie - predkontácia”

 7. Teraz sa otvorilo okno “Zoznam predkontácií - výber”

 8. Vyberte predkontáciu “Príjem BÚ - prijatie bankového úveru 000/461” (Ak podnik má viacero úverov, odporúčame vytvoriť na každý úver, analytický účet. Pre vytvorenie analytického účtu pozri Vytvorenie analytického účtu)

 9. Teraz sa predkontácia uložila do dokladu

 10. Do políčka sumy vpíšte sumu (bunka vľavo hore)

 11. Vyplníte dátum podľa predložených dokladov (všetky dátumy sú rovnaké, čiže pri zadávaní dátumu v prvom riadku pridajte na koniec hviezdičku (*), aby sa automaticky kopírovalo do všetkých riadkov)           

 12. Do popisnej časti napíšte “banka príjem”

 1. Uložte doklad kliknutím na

mufisdata účtovný program banner