Účtovný program, účtovníctvo online

Vytvorenie analytických účtov

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate v nej, pozri Výber firmy - agendy a roka

 2. Otvorte účtovnú osnovu cez menu “Účtovníctvo” > “Účtovná osnova”

 3. Teraz sa nachádzate v okne “Účty účtovej osnovy”

 4. V našom prípade vytvoríme analytický účet pre účet 461 a to nasledovne

 5. Vyhľadajte a kliknite na účet 461 (riadok sa zafarbí na zeleno) a kliknite na

 6. Otvorilo sa okno “Účet v účtovej osnove - kópia”, kde sú údaje účtu 461

 7. Stačí iba pridať analytiku a to vpísaním do riadku “Číslo účtu / analyt.”

 8. Ďalším krokom je zmena popisu účtu. Keďže máme úvery z viacero bánk, do popisu  pridáme názov banky

 9. Vzorové vyplnené údaje sú v nasledujúcom obrázku

 10. Ďalej máte možnosť nastaviť doklad aby bol daňový (ovplyvňuje daň z príjmu), nedaňový (neovplyvňuje daň z príjmu) alebo daňový len ak je uhradený (ovplyvňuje daň z príjmu len po úhrade)

 11. Uložte doklad kliknutím na

 

 

 

mufisdata účtovný program banner