Účtovný program, účtovníctvo online

Účtovanie cestovných náhrad

Po zaevidovaní pracovných ciest treba zaúčtovať záväzok voči zamestnancovi / konateľovi za cestovné náhrady a to nasledovne:

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate v nej, pozri Výber firmy - agendy a roka

 2. Ak chcete vytlačiť prehľad o cestovných náhradách, kliknite v hlavnom menu “Účtovníctvo” > “Evidencia jázd”                   

 3. Pomocou filtra vyberte motorové vozidlo, pre ktoré chcete zobraziť evidenciu jázd

 4. Prehľad cestovných náhrad nájdete kliknutím na a následným kliknutím na “Výpočet cestovných náhrad”

 5. Zobrazilo sa okno “Viac formulárov: Výpočet cestovných náhrad”. Tu máte možnosť vybrať medzi 2-ma spôsobmi určenia ciest na výpočet.

  1. Zaškrtnutím prvého riadka sa cestovné náhrady vypočítajú z označených ciest.

  2. Zaškrtnutím druhého riadka  sa cestovné náhrady vypočítajú na základe vybraného časového intervalu. 

Zaškrtnutím tretieho riadka sa započítajú aj cesty, v ktorých je chyba (napr. nevyplnená cena PHM)

 1. Kliknite na

 2. Otvorilo sa okno “Viac formulárov: Cestovné náhrady”, kde je znázornený výpočet cestovných náhrad

 3. Na základe tohto výpočtu treba zaúčtovať záväzkový doklad

 4. V hlavnom menu vyhľadajte “Účtovníctvo” a kliknite na “Záväzky”

 5. Otvorilo sa okno “Záväzky”

 6. Pre vytvorenie nového záväzkového dokladu kliknite na  

 7. Otvorilo sa okno “Záväzok”

 8. V adresnej časti doplňte meno  a adresu trvalého bydliska osoby, ktorá vykonala pracovnú cestu (komu sa vypláca cestovné náhrady)

 9. V časti Účtovanie - predkontácia kliknite na

 10. Otvorilo sa okno s predkontáciami, kde vyberte predkontáciu “512/379” (riadok sa zafarbí na zeleno)

 11. Kliknite na tlačidlo

 12. Časť “Účtovníctvo - predkontácia” sa vyplnila 

 13. Doplňte do časti “Sumy” výšku vypočítaných cestovných náhrad

 14. Vyplňte Dátum účtovného prípadu a dátum splatnosti

 15. Do riadku “Popi”s vpíšte “Cestovné náhrady”

 16. Teraz, už len stačí uložiť doklad kliknutím na

mufisdata účtovný program banner