Účtovný program, účtovníctvo online

Výdavkový pokladničný doklad (VPD) - Účtovanie

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate v nej, pozri Výber firmy - agendy a roka

 2. V menu kliknite na “Pokladne” > “Pokladničné doklady”

 3. Teraz sa nachádzate v karte “Pokladničné doklady”

 4. Pre vytvorenie nového výdavkového pokladničného dokladu (VPD), kliknite na tlačidlo

 5. Teraz sa nachádzate v okne “Výdavkový pokladničný doklad”

 6. Vyplníte dátum podľa predložených dokladov (všetky dátumy sú rovnaké, čiže pri zadávaní dátumu v prvom riadku pridajte na koniec hviezdičku (*), aby sa automaticky kopírovalo do všetkých riadkov)

 7. Ak chcete uhradiť faktúru, kliknite na tlačidlo

 8. Otvorilo sa Vám okno “Pridanie úhrad dokladov”

 9. Teraz máte na výber, buď zadáte variabilný symbol faktúry (stačí napísať posledné štyri číslice z faktúry a pridať *), alebo vyberiete zo zoznamu neuhradených dokladov kliknutím na

 10. Teraz sa pod oknom otvoril zoznam, kde kliknete na kartu “Prijaté faktúry”, aby sa zobrazili neuhradené prijaté faktúry

 11. Vyberte a kliknite na faktúru, ktorú chcete uhradiť (riadok sa zafarbí na zeleno) a kliknite na tlačidlo

 12. Teraz sa vyplnil doklad, podľa vybranej faktúry

 13. Skontrolujte správnosť údajov a kliknite na tlačidlo

 14. Teraz sa v okne Výdavkový pokladničný doklad automaticky vyplnila: adresná časť, popisná časť a suma (podľa vybranej faktúry)

 15. Uložte doklad kliknutím na

mufisdata účtovný program banner