Účtovný program, účtovníctvo online

Vytvorenie a používanie cenníkov

 1. V hlavnom menu vyhľadajte “Sklady” > “Zoznam cenníkov”

 2. Otvoril sa zoznam už existujúcich cenníkov

 3. Pre vytvorenie nového cenníka kliknite na

 4. Otvorilo sa okno “Karta cenníka”, kde doplňte “Názov cenníka” a nastavte “Menu cenníka” (EUR,HUF,...)        

 5. Kliknutím na sa cenník uloží do zoznamu cenníkov

Vytvorené cenníky môže použiť nasledovným spôsobom

 1. Otvorte adresár cez hlavné menu “Adresy/iné” > “Adresár”

 2. Vyberte adresu klienta z adresára (riadok sa zafarbí na zeleno), ktorému chcete nastaviť cenník a kliknite na (alebo vytvorte novú adresu)

 3. Otvorila sa karta “Karta adresára”, kde kliknite na “Ceny, zľavy, úkony”

 4. Kliknite na

 5. Po kliknutí sa zobrazí okno s “Cenníkom a zľavou pre tohto odberateľa”

 6. Kliknite na tlačidlo

 7. Otvorilo sa okno “Cenník a zľava”

 1. V riadku cenník máte možnosť zmeniť cenník, podľa ktorého sa budú účtovať ceny skladových položiek

 2. V riadku cenová skupina označte cenovú skupinu ľubovoľne (napr. 10, 20, 30)

 3. V riadku “Zľava %” nastavte zľavu, ktorá bude poskytnutá z ceny skladovej položky (táto suma môže byť aj 0)

 4. Kliknite na

 5. Nastavený cenník a zľava sa uložili do okna v “Adrese”

 6. Pre vyplnenie ostatných častí adresára pozri Vytvorenie adresy v adresári

 7. Posledný krok je nastavenie inej ceny skladovej položky pre rôzne cenníky. Tento krok je opísaný tu: Vytvorenie skladovej karty v časti “iné ceny” v cenníkoch

 

mufisdata účtovný program banner