Účtovný program, účtovníctvo online

Vytvorenie číselníka pre doklady

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate, pozri Výber firmy - agendy a roka

 2. V menu “Nastavenia” vyhľadajte a kliknite na “Číselníky”

 3. Otvorilo sa okno “Číselníky”, kde sú vopred vytvorené číselníky

 4. Pre vytvorenie nového číselníka kliknite na

 5. Otvorilo sa okno “Karta číselníka”

 6. Doplňte názov číselníka a rok, pre ktorý je číselník vytvorený  (napr. “splátkový kalendár, došlá objednávka”)

 7. Nastavte prefix číselníka. Prefix slúži na zobrazenie znakov v číselníku (napr. ak zadáte PD/, v číselníku sa zobrazí PD/).

 8. V prefixe sa využívajú nasledovné skratky:

rrrr - Zobrazí rok v štvorcifernom formáte, napr. 2020

rr - Zobrazí rok v dvojcifernom formáte, napr.: 20

 1. Nastavením nasledujúceho čísla sa definuje poradové číslo od ktorého začne číslovanie.

 2. V riadku počet číslic je možnosť zmeniť počet číslic, ktoré sa budú zobrazovať v číslovaní

 3. V riadku text za číslom je možné nastaviť text, ktorý  sa bude zobrazovať za číslom

 4. Treba nastaviť doklad pre ktorý sa bude číselník používať

 5. Prekontrolujte vykonané zmeny a uložte číselník kliknutím na tlačidlo

mufisdata účtovný program banner