Účtovný program, účtovníctvo online

Vytvorenie príjemky s číslovaním

 1. Do okna skladových príjemiek sa dostanete cez menu “Sklady” > “Príjemky na sklad”

 2. Teraz sa nachádzate v okne “Príjemky skladové”

 3. Ak chcete vytvoriť príjemku s číslovaným tovarom, kliknite na tlačidlo

 4. Teraz sa otvorilo okno “Príjemka na sklad”

 5. Vyplňte identifikačné údaje dodávateľa

 6. Kliknite na tlačidlo

 7. Otvorilo sa okno položka príjemky

 8. Vyhľadajte skladovú položku s nastaveným číslovaním kliknutím na

 9. Otvorilo sa okno so skladovými položkami, z ktorých označte jednu (riadok sa zafarbí na zeleno) a kliknite na  

 10. Okno “Položka príjemky” sa vyplnila podľa skladovej karty

 11. Doplňte množstvo položiek

 12. Máte možnosť zmeniť ostatné údaje (cenu, popis, označenie u dodávateľa) podľa potreby.

 13. Pre nastavenie číslovania kliknite na

 14. Otvorilo sa okno “Číslo”

 15. V tomto okne nastavte počet (počet kúpených položiek), sériu (názov série, môže byť ľubovoľná), a prvé číslo (prvé číslo v číslovaní)

 16. Kliknite na , aby ste uložili údaje o číslovaní

 17. Pre uloženie číselníka, kliknite na

 18. Údaje o položke sa uložili do spodnej časti okna “Príjemka na sklad”

 19. Vyplňte ostatné časti príjemky (pre podrobnejší návod, ako vyplniť príjemku pozri príjemka na sklad)

 20. Uložte príjemku kliknutím na

mufisdata účtovný program banner