Účtovný program, účtovníctvo online

Príjemka na sklad

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate, pozri Výber firmy - agendy a roka

 2. Kliknite v menu “Sklady” > “Príjemky na sklad”

 3. Teraz sa nachádzate v okne “Príjemky skladové”

 4. Ak chcete vytvoriť novú príjemku, kliknite na tlačidlo

 5. Teraz sa otvorilo okno “Príjemka na sklad”

 6. Pre vyplnenie identifikačných údajov firmy kliknite na tlačidlo (vyplnenie identifikačných údajov je možné aj manuálne, pozri vyplnenie adresnej časti dokladu)

 7. Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí okno “Adresár - výber”

 8. Vyberte a kliknite na adekvátnu adresu (riadok sa zafarbí na zeleno). Ak nemáte vytvorené adresy, pozri Vytvorenie adresy v adresári 

 9. Kliknite na tlačidlo

 10. Teraz sa automaticky vyplnili údaje z adresára 

 11. Pre pridanie položiek príjemky kliknite na

 12. Teraz sa otvorilo okno “Položka príjemky”

 13. Vyberte sklad pre príjem. Pre vytvorenie nového skladu pozri vytvorenie skladu

 14. V riadku objednacie číslo kliknite na tlačidlo

 15. Otvorilo sa okno “Skladové karty - výber”, kde vyberte položku podľa príjemky a následne kliknite na tlačidlo

 16. Teraz sa na základe vybranej skladovej karty vyplnili riadok “Objednacie číslo” a riadok “Názov/popis”

 17. Zmeňte typ položky podľa potreby

 18. Teraz vyplňte riadok “Počet a riadok “Zákl. cena”

 19. Uložte doklad kliknutím na

 20. Časť “Sumy” sa automaticky vyplní

 21. Nezabudnite vyplniť “Dátum vystavenia” a “Dátum naskladnenia”

 22. Uložte doklad kliknutím na

mufisdata účtovný program banner