Účtovný program, účtovníctvo online

Vytvorenie skladu

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate, pozri Výber firmy - agendy a roka

 2. Kliknite v menu na “Sklady” > “Zoznam skladov”
     

 3. Teraz sa otvorilo okno “Sklady”

 4. Systém automaticky vytvorí prvý sklad, ktorý môžete upraviť kliknutím na . Ak chcete vytvoriť nový sklad, kliknite na

 5. Teraz sa otvorilo okno “Sklad”

 6. Vyplňte číslo skladu (napr. 1, 2 , 3)

 7. Do riadku názov vpíšte názov skladu (napr. Sklad Bratislava, sklad Košice, Sklad 1)

 8. Nastavte jazyk popisu skladových kariet, ktoré sa vytvoria v tomto sklade.

 9. V nasledujúcej (označenej) časti označte jazyky, ktoré chcete použiť v skladovej karte (len po nastavení jazykov v tejto časti máte možnosť nastaviť jazyky v skladových kartách)

 10. Máte možnosť nastaviť pre všetky skladové karty minimálny počet zásob, ktorý sa počíta na týždne na základe predaja. (systém upozorní na to, ak je menej zásob ako je minimum).

 11. Uložte doklad kliknutím na

mufisdata účtovný program banner