Účtovný program, účtovníctvo online

Vytvorenie zákazky

  1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate, pozri Výber firmy - agendy a roka

  2. Kliknite v menu na “Účtovníctvo” > “Zákazky - členenie”

  3. Teraz sa nachádzate v okne “Zákazky”

  4. Pre vytvorenie novej zákazky kliknite na

  5. Teraz sa Vám otvorilo okno “Zákazky”

  6. Zapíšte číslo zákazky

  7. Zapíšte názov zákazky (napr. rekonštrukcia budovy, tovar pre podnik XYZ)

  8. Vyberte si stredisko v ktorom plánujete vykonať zákazku

  9. Teraz, už len stačí uložiť doklad kliknutím na

mufisdata účtovný program banner