Účtovný program, účtovníctvo online

Mzdy zamestnanca

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate, pozri Výber firmy - agendy a roka

 2. Kliknite v menu “Mzdy” > “Zoznam miezd”

 3. Teraz sa nachádzate v okne “Mzdy”

 4. Kliknite na tlačidlo a následne kliknite na “Hromadné úpravy miezd”

 5. Teraz sa nachádzate v okne “Hromadné úpravy miezd”

 6. Kliknite na tlačidlo  

 7. Teraz sa nachádzate v okne “Karta mzdy”

 8. Kliknite na (nachádza sa v ľavom hornom rohu)

 9. Teraz sa nachádzate v okne “Pracovný výkaz”

 10. Prekontrolujte a zapíšte odpracované hodiny, nadčasy, lekárske vyšetrenia a iné náležitosti

 11. Po doplnení údajov kliknite na

 12. Teraz sa automaticky doplnili “odpracované hodiny” a “nárok na stravné lístky” na základe pracovného výkazu

 13. Kliknite na , aby sa automaticky doplnili zrážky

 14. Prekontrolujte údaje a kliknite na

 15. Teraz sa nachádzate v okne “Hromadné úpravy miezd”

 16. Kliknite na

 17. Teraz sa nachádzate v okne “Tlačivá, prehľady”

 18. Vytlačte nasledujúce dokumenty: Výplatné listy, Prehľad podľa stredísk, Prehľad pre Sociálnu poisťovňu a prehľad pre zdravotné poisťovne

 19. Vytlačené tlačivá sa využijú pri dokladovaní účtovných prípadov

mufisdata účtovný program banner