Účtovný program, účtovníctvo online

Zaevidovanie nového zamestnanca

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku. Ak sa nenachádzate, pozrite Výber firmy - agendy a roka

 2. V hlavnom menu vyhľadajte “Mzdy” > “Zoznam zamestnancov”

 3. Pre vytvorenie evidencie pre nového zamestnanca kliknite na

 4. Otvorilo sa okno “Karta zamestnanca”

 5. V hlavičke karty vyplňte údaje o zamestnancovi.

  1. Osobné číslo - ľubovoľné číslo napr. 1, 2, 3

  2. Priezvisko, meno a titul nového zamestnanca

 6. V karte osobné údaje vyplňte údaje zamestnanca

  1. Rodné priezvisko

  2. Nastavte pohlavie zamestnanca

  3. Dátum narodenia

  4. Rodné číslo

  5. Miesto narodenia

  6. Kontaktné údaje (telefón alebo e-mail)

 7. Prepnite na kartu “Iné údaje”

 8. Otvorilo sa okno “Iné údaje”

 9. V tomto okne vyplňte údaje o trvalom pobyte nového zamestnanca

 10. Vyplňte údaje o deťoch.

 11. Vyplňte časť rôzne

 12. V karte iné údaje prepnite na “Údaje k mzde”

 13. V karte údaje k mzde nastavte: účet, doplnkové dôchodkové poistenie a invaliditu/dôchodky

 14. V okne iné údaje prepnite na kartu poistenie, strediská

 15. V tomto okne nastavte zdravotnú poisťovňu nového zamestnanca

 16. Prepnite na kartu “Zmluvy”

 17. V karte “Zmluvy” treba vytvoriť zmluvu pre nového zamestnanca kliknutím na

 18. Otvorilo sa okno “Zmluva zamestnanca”

 19. Vyplňte hlavičku zmluvy:

  1. Názov zmluvy - ľubovoľný názov           

  2. Typ zmluvy - bežná zmluva               

  3. Druh pracovného pomeru  - máte možnosť si vybrať medzi veľkým počtom druhov    

  4. Časové ohraničenie zmluvy - ak sa nezadá koncové ohraničenie, zmluva sa bude používať do neurčita           

 20. Nastavte vzorový pracovný kalendár - kliknutím na

 21. Otvorilo sa okno kalendára kde doplňte stĺpec práca od-do

 22. Vyplňte ostatné náležitosti pracovnej zmluvy (Uvedieme ako príklad účtovníka)

 23. Vyplňte typ odmeňovania kliknutím na

 24. Po kliknutí sa otvorí okno odmeňovanie, kde vyberte medzi štyrmi druhmi odmeňovania

 25. Po výbere kliknite na

 26. Doplňte funkciu nového zamestnanca kliknutím na

 27. Doplňte funkciu zamestnanca a kliknite na

 28. V riadku popis práce kliknite na

 29. Doplňte funkciu zamestnanca a následne kliknite na

 30. Doplňte sadzbu zamestnanca kliknutím na

 31. Doplňte sadzbu zamestnanca (hrubá mzda) a kliknite na

 32. Doplňte denný úväzok zamestnanca kliknutím na

 33. Doplňte denný úväzok zamestnanca a kliknite na

 34. Doplňte týždenný úväzok nového zamestnanca kliknutím na

 35. Doplňte týždenný úväzok zamestnanca a kliknite na

 36. Doplňte funkciu nového zamestnanca kliknutím na (koeficient sa nastavuje na základe zákonníka práce)

 37. Doplňte funkciu zamestnanca a kliknite na

 38. Prekontrolujte správnosť vyplnenia zmluvy a kliknite na

 39. Prekontrolujte správnosť Zamestnaneckej karty a kliknite na

mufisdata účtovný program banner