Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 012

Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj.

Na tento účet sa účtuje o vývoji, ak ide o aplikáciu zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania.

Ako vývoj sa účtuje najmä dizajn a..

  • zhotovenie a testovanie prototypov a modelov,
  • zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie,
  • zhotovenie a činnosť skúšobnej prevádzky, ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti výroby,
  • zhotovenie a prevádzka vybranej alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály, zariadenia, výrobky, procesy, systémy alebo služby

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS