Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 014

Účet 014 – Oceniteľné práva

Na tento účet sa účtujú napríklad:

 • výrobno-technické poznatky (know-how)
 • licencie
 • užívacie práva
 • právo prechodu cez pozemok
 • vydavateľské práva
 • vydavateľské tituly
 • autorské práva
 • dovozné kvóty a vývozné kvóty
 • obchodné značky
 • ochranné známky
 • receptúry
 • predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti

...ak sa obstarali za odplatu, napríklad kúpou, výmenou a nepeňažným vkladom.

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS