Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 015

Účet 015 – Goodwill

Na tento účet sa účtuje goodwill obstaraný napríklad:

  • kúpou, výmenou alebo vkladom podniku alebo jeho časti,
  • rozdelením, splynutím alebo zlúčením obchodných spoločností alebo družstiev.

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS