Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 022

Účet 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Na tento účet sa účtujú všetky stroje, prístroje, zariadenia, hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, kotrých...

  • obstarávacia cena je vyššia ako 1 700 €,
  • doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok

Príklady účtovania na účte 022 (Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS