Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 031

Účet 031 – Pozemky

Na tento účet sa účtujú pozemky, ktoré sú vo vlastníctve účtovnej jednotky bez ohľadu na obstarávaciu cenu. 

Príklady účtovania na účte 031 (Pozemky)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS