Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 043

Účet 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku

Na tento účet sa účtuje obstarávaný dlhodobý finančný majetok (cenné papiere a podiely) a náklady súvisiace s jeho obstaraním ako sú poplatky a provízie maklérom a poradcom.

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:

  • úroky z úverov (ktoré boli využité na obstaranie DFM)
  • kurzové rozdiely
  • náklady spojené s držbou cenných papierov a podielov

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS