Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 052

Účet 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (DHM)

Na tento účet sa účtuje poskytnutá záloha za DHM.

Príklady účtovania na účte 052 (Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS