Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 066

Účet 066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti.

Na tento účet sa účtujú:

  • dlhodobé pôžičky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa odseku 3 písm. c),
  • pôžičky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv podľa odseku 3 písm. d)
  • pôžičky voči účtovnej jednotke, ktorá má v tejto účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv podľa odseku 3 písm. d)
  • pôžičky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť
  • pôžičky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke podielovú účasť
  • vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitnom analytickom účte účtujú dlhodobé pôžičky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa odseku 3 písm. c). 

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS