Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

Obsah sa pripravuje ...

Príklady účtovania na účte 096 (Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS