Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 111

Účet 111 - Obstaranie materiálu je kalkulačný účet.

Slúži na zistenie obstarávacej ceny materiálu pri spôsobe A účtovania zásob. Pri uzatvorení účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok.

Príklady účtovania na účte 111 (Obstaranie materiálu)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS