Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 112

Účet 112 – Materiál na sklade sa pri spôsobe A účtovania zásob

Na tento účet sa účtuje nakúpený a prevzatý materiál na sklad ocenený v obstarávacích cenách a materiál vlastnej výroby ocenený vo vlastných nákladoch.
Pri spôsobe B účtovania zásob sa tu účtuje len pri uzavieraní účtovných kníh.

Príklady účtovania na účte 112 (Materiál na sklade)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS