Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 122

Účet 122 – Polotovary vlastnej výroby

Na tento účet sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zásob polotovarov vlastnej výroby v ocenení uvedenom pri účte 121 – Nedokončená výroba.
Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje pri uzavieraní účtovných kníh.

Príklady účtovania na účte 122 (Polotovary vlastnej výroby)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS