Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 124

Účet 124 – Zvieratá

Na tento účet sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zvierat. Nakúpené zvieratá sa oceňujú v obstarávacích cenách. Zvieratá vlastného chovu, príchovky a prírastky zvierat sa oceňujú vlastnými nákladmi.

Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účtuje pri uzavieraní účtovných kníh. Pri kŕdli sliepok určených na znášanie konzumných vajec sa účtuje tvorba opravnej položky počas produkčného cyklu do času jeho vyradenia podľa § 23 ods.1. -> Postupy účtovania.

Príklady účtovania na účte 124 (Zvieratá)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS