Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 131

Účet 131 - Obstaranie tovaru je kalkulačný účet.

Slúži na zistenie obstarávacej ceny tovaru pri spôsobe A účtovania zásob. Pri uzatvorení účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok.

Príklady účtovania na účte 131 (Obstaranie tovaru)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS