Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 221

Účet 221 – Bankové účty

Na tento účet sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách.

Bankové účty majú spravidla aktívny zostatok. Na účte 221 – Bankové účty sa účtuje aj vtedy, ak má po dohode s bankou príslušný účet v banke pasívny zostatok, napríklad kontokorentný účet.
V súvahe sa pasívny zostatok vykazuje ako poskytnutý krátkodobý bankový úver (účet 231).

Príklady účtovania na účte 221 (Bankové účty)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS