Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 256

Účet 256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do doby splatnosti

Na tento účet sa účtuje podľa § 14. -> Postupy účtovania.

Príklady účtovania na účte 256 (Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS