Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 311

Účet 311 - Odberatelia

Na tento účet sa účtuje pohľadávka voči odberateľovi. Na tomto účte vznikajú pohľadávky pri dodávkach tovarov, prác a služieb.

Pohľadávky sa účtujú na stranu Má Dať a so súvzťažným zápisom na stranu Dal účtovnej triedy 6 - Výnosy.
Ak ide o platiteľa DPH, tak sa zároveň účtuje v prospech účtu 343 - Daň z pridanej hodnoty. 

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS